Startsida |  På gång | Protokoll | Stadgar | Medlemsavgift | Styrelse | Förslag | Kontakt | Länkar

Välkommen till Hällekis Samhällsförening

Hällekis är ett samhälle med ca 800 invånare som ligger i norra delen av Götene kommun, vid foten av berget Kinnekulle och vid stranden av landets största sjö Vänern.

Samhället ligger ca 14 kilometer från E20 och Kinnekullebanan passerar genom Hällekis, med bl.a. dagliga direktturer till Göteborg. Här finns ett flertal företag såsom mineralullstillverkaren Paroc, Svenska Foder samt flera småföretag. Det finns en industrihamn och en småbåtshamn. Runt 250 arbetstillfällen finns härmed på orten.

Samhället har skola, förskola, Konsumbutik med spel, en kyrka, vårdcentral, ett anrikt slott, idrottsanläggning, tennisbanor, restaurang, pizzeria, vandrarhem, bruksmuseum, bageri, hantverksbyn Falkängen m.m.. Till allmänt utnyttjande finns ett 3 km långt motionsspår och strax utanför samhället finns camping och badplats.

Sedan oktober 2003 finns Hällekis Samhällsförening som verkar för bygdens bästa.

Kort historik

Hönsäters herrgård Den första bebyggelsen i samhället låg strax norr om Hönsäters Herrgård och grupperades kring Hönsäters alunbruk. Detta bruk anlades 1767 och var nog den äldsta bruksanläggningen i Kinnekulle området, dess blomstringstid var under 1800-talet med ett 100-tal anställda. Av den tidens bebyggelse finns i dag endast kvar ett par boninghus och en smedja. Bruksbyggnaderna revs 1873, och arbetarna har tagit anställning vid Hönsäters kalkgruva.

När Hellekis cementfabrik startades 1891-92 i Hönsäter koncentrerades en ny bebyggelse runt post- och järnvägsstationen, som kom till 1897, då tillkom även namnet på det relativt unga samhället Hällekis. Denna namnändring från Hönsäter till Hällekis fick ske för att inte det skulle blandas ihop med det Dalsländska Högsäter, namnet togs från det närbelägna godset Hellekis. Åtta av de äldsta husen för arbetarna bildade bruksgatan Falkängen, den genuina bruksmiljön har bibehållits och här finns nu ett slöjdcentrum och vandrarhem.

Hällekis samhälle har utvecklats i takt med cementfabrikens ombyggnader och utveckling. I början av 1950-talet byggdes fabriken om och järnvägen fick normalspår. Cementindustrin i samhället lades ned 1979, ersättningsindustri blev Rockwool (Paroc), de flesta arbetarna på Cementa följde med över till den nya industrin.